Book Reviews

IN ENGLISH

(14) 2016 L Beaman & S Tomlins (eds), Atheist Identities (Springer 2015) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 52(2): 329-332. http://ojs.tsv.fi/index.php/temenos/issue/view/4234/showToc

(13) 2015 A Sun, Confucianism as a World Religion: Contested Histories and Contemporary Realities (Princeton UP 2013) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 51(2): 290-292. http://ojs.tsv.fi/index.php/temenos/issue/view/3389/showToc

(12) 2014 W Arnal, W Braun & R McCutcheon (eds) Failure and Nerve in the Academic Study of Religion (Equinox 2012) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 50(2): 313-315. https://www.academia.edu/9482878/Review_of_W_Arnal_and_al._eds_Failure_and_Nerve_in_the_Academic_Study_of_Religion_Temenos_Nordic_Journal_of_Comparative_Religion_50_2_2014_128-131

(11) 2013 S Hjarvard & M Lövheim (eds) Mediatization and Religion: Nordic Perspectives (Nordicom 2012) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 49 (2): 289-292. https://www.academia.edu/5924451/Review_of_Hjarvard_and_Lovheim_Mediatization_and_Religion_2012_Temenos_Nordic_Journal_of_Comparative_Religion_49_2_2013_289-292

(10) 2011 A Amarasingam (ed.) Religion and the New Atheism (Brill 2010) & S. T. Joshi, The Unbelievers: The Evolution of Modern Atheism (Prometheus 2011) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 47 (1): 116–122.

(9) 2010 G Ward & M Hoelzl (eds) The New Visibility of Religion (Continuum 2008) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 46 (1): 139–143.

(8) 2008 H.G. Kippenberg & T. Seidensticker (eds) The 9/11 Handbook (Equinox 2006) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 44 (2), 349–352.

(7) 2007 I Strenski, Thinking About Religion: An Historical Introduction to Theories of Religion (Blackwell 2006) & I Strenski (ed.), Thinking About Religion: A Reader (Blackwell 2006) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 43 (2): 278–281.

(6) 2007  J. A. Beckford & J Walliss (eds) Theorising Religion: Classical and Contemporary Debates (Ashgate 2006) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 43 (1): 135–138.

(5) 2006 T Hjelm, Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta (Yliopistopaino 2005) – Religious Studies Review, vol. 32 (1): 26.

(4) 2006 T Hjelm (ed.) Mitä wicca on? (Like 2005) – Religious Studies Review, vol. 32 (1): 23–24.

(3) 2005 J. R. Hinnels (ed.) The Routledge Companion to the Study of Religion (Routledge 2005); W Deal & T Beal, Theory for Religious Studies (Routledge 2004) – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 41 (2): 280–284.

(2) 2005 J. S. Jensen, The Study of Religion in a New Key: Theoretical and Philosophical Soundings in the Comparative and General Study of Religion (Aarhus UP 2003). – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion 41 (1): 129–132.

(1) 2004 I Pyysiäinen, How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion (Brill 2003). – Temenos: Nordic Journal of Comparative Religion, vol. 39–40, 283–286.

IN FINNISH

(26) 2011 Uskontokritiikin paluu – M Martin (toim.), Ateismi (Vastapaino 2010) & I Pyysiäinen, Jumalaa ei ole (Vastapaino 2010). Kulttuurintutkimus 28(1): 94–97. [review of M Martin, The Cambridge Companion to Atheism; I Pyysiäinen, God Does Not Exist]

(25) 2010 Varastettu nautinto – S Žižek, Pehmeä vallankumous (Gaudeamus 2009). Sosiologia 47 (2): 183–184. [review of collection of S Žižek’s writings]

(24) 2007 Kirjailija lääkärinä – G Deleuze, Kriittisiä ja kliinisiä esseitä (Tutkijaliitto 2007). Tiede ja edistys 32 (2): 166–169. [review of G Deleuze, Essays Critical and Clinical]

(23) 2007 Kristillisistä impulsseista nykyaikaan – A Laitinen (ed.), Kristinusko Suomessa (Suomen Teologinen Kirjallisuusseura 2006) – Uskonnontutkija/Religionsforskare 2 (1). [review of Christianity in Finland]

(22) 2006 Uskonto, elämäkerta, julkisuus: Pekka Virkamäen Arka ja ahdas ismiUskonnontutkija / Religionsforskare 1(2). [Religion, Biography and Publicity]

(21) 2006 Kartta on, kompassia etsitään – J Herkman & al. (ed.), Tutkimusten maailma. Suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa (Nykykulttuuri 2006). Kulttuurintutkimus 23 (4): 68–70. [review of edited volume on Finnish cultural studies]

(20) 2005 Vastarinta ja kontrolli – G Deleuze, Haastatteluja (Tutkijaliitto 2005). H-verkko Agricola [review of collection of G Deleuze’s writings]

(19) 2005 Ennakkoluulojen oikomista ja mausteohjeita – T Hjelm (toim.), Mitä wicca on? (Like 2005). H-verkko Agricola [review of edited volume on Wicca]

(18) 2004 Yleistajuisesti ja osaavasti islamista – J Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja (Otava 2004). H-verkko Agricola [review of handbook on Islam]

(17) 2004 Marginaalien vastapuhe – A Jokinen, L Huttunen & A Kulmala (toim.), Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista (Gaudeamus 2004). H-verkko Agricola [review of edited volume on discourse and ‘counter-speech’]

(16) 2004 Pyhän jäljillä – M Eliade, Pyhä ja profaani (Loki-kirjat 2003). H-verkko Agricola [review of M Eliade, Sacred and Profane]

(15) 2003 Levottomat tyhjäntoimittajat – J Vähämäki, Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi (Tutkijaliitto 2003). H-verkko Agricola [review of study of ‘new work’]

(14) 2003 Kansanomainen uskonto ja yhteiskuntaorientoitunut kirkko – K Kääriäinen, K Niemelä & K Ketola, Moderni kirkkokansa. Suomalaisten uskonnollisuus vuosituhannen vaihteessa (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82 2003). H-verkko Agricola. [review of study of Finnish religiosity]

(13) 2003 Kirjoittamisen kontrolli ja mielihyvä – M Kinnunen & O Löytty (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen (Vastapaino 2002). Elore 10 (1). [review of edited volume on scholarly writing]

(12) 2002 Markkinatehokkuuden aika – A Kantola, Markkinakuri ja managerivalta.  Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä (Loki-kirjat 2002). H-verkko Agricola.

(11) 2002 Konteksti on kiva mutta kinkkinen käsite – U Kovala 2001. Anchorages of Meaning. The Consequences of Contextualist Approach to Literary Meaning Production. (Peter Lang 2001). H-verkko Agricola.

(10) 2002 Uskontohistoriaa ja vähän ekumeniaakin – J Hämeen-Anttila (toim.), Uskontojen risteyksissä. Välimeren alueen uskontojen juurilla (Gaudeamus 2001). H-verkko Agricola.

(9) 2002 Islamin alkeet journalisteille – J Hämeen-Anttila, Islam-taskusanakirja (Basam-Books 2001). H-verkko Agricola.

(8) 2001 Zygmunt Bauman: Sotilas, sosialisti, sosiologi – D Smith, Zygmunt Bauman: Prophet of Postmodernity (Polity Press 1999) & P Beilharz, Zygmunt Bauman: Dialectic of Modernity (Sage 2000). – Sosiologia 38 (1): 73–75.

(7) 2000 Yksi johdanto, kiitos! – P Suojanen, Uskontotieteen portailla. Historiaa ja tutkimussuuntia (SKS 2000). H-verkko Agricola.

(6) 2000 Hengellisen uteliaisuuden huviretki? – R Gothóni, Uskontojen uustulkintaa (Yliopistopaino 2000). H-verkko Agricola.

(5) 2000 Gurut diskurssiveturin matkassa – A Jokinen, K Juhila & E Suoninen, Diskurssianalyysi liikkeessä (Vastapaino 1999). H-verkko Agricola.

(4) 1999 Postmodernin puolustuspuhe – T Pulkkinen, Postmoderni politiikan filosofia (Gaudeamus 1998). H-verkko Agricola.

(3) 1999 Keskusteltaisiinko asiallisesti työttömyydestä? – K Vähätalo, Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta (Gaudeamus 1998). H-verkko Agricola.

(2) 1998 Taide, elämykset ja elämäkerrat – K Eskola (toim.), Elämysten jäljillä. Taide ja kirjallisuus suomalaisten omaelämäkerroissa (SKS 1998). K Eskola & P Laaksonen (toim.), Rakkaudesta taiteeseen. Kokijoiden ja tekijöiden kertomuksia (SKS 1998). H-verkko Agricola.

(1) 1997 Kulttuuriteoriaa jokaiselle – Z Bauman, Sosiologinen ajattelu (Vastapaino 1997). H-verkko Agricola.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s